Vervaldatum betekenis in het marathi
vervaldatum betekenis in het marathi

11.5 Als de betaling niet onder PayPal Verkopersbescherming valt, wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven en wordt de betaling aan de koper terugbetaald.
We innen de kosten van het omgerekende saldo.
Betaling met bankrekening betekent een betaling die volledig wordt verricht via uw bankrekening (indien van toepassing).
Er ontbreken belangrijke onderdelen of functies en dit was in de aanbieding niet gemeld.Et Cie,.C.A., dat is gevestigd te 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg en omvat zijn opvolgers en elke persoon aan wie het bedrijf zijn rechten heeft overgedragen onder deze Overeenkomst.U kunt de permanente autorisatie met betrekking tot elke kaart stopzetten door de desbetreffende kaart in uw Rekeningprofiel te verwijderen als betaalbron.A4.5 Op een percentage gebaseerde kosten (bijvoorbeeld 3,4) verwijst naar een bedrag dat gelijk is aan het desbetreffende percentage van het te betalen bedrag, wat (tenzij anders vermeld) wordt afgeschreven in de valuta waarin de betaling is ontvangen.Dit betekent dat betalingen die verkopers op hun rekening hebben ontvangen, worden teruggestuurd escort a dubai naar de afzender of op een andere manier van hun rekening worden gehaald nadat de verkopers zijn betaald en/of verkochte goederen of services hebben geleverd.
PayPal plaatst een tijdelijke blokkering op het geld op uw rekening ter grootte van het volledige bedrag van de claim of terugboeking.
Na deze periode kunt u onbetwiste bedragen die door ons zijn vastgehouden, opnemen.
Kosten en valutaomrekening.1 Kosten.
Ongeoorloofde rekeningtoegang heeft de betekenis die in paragraaf.1 wordt gegeven.A3.12.1 Kosten voor binnenlandse microbetalingen 5 Vaste kosten voor microbetalingen.12.2 Kosten voor internationale microbetalingen 6 Vaste kosten voor microbetalingen.12.3 Vaste kosten voor microbetalingen Zoals die gelden voor de ontvangen valuta.PayPal deelt de persoonlijke gegevens en andere rekeninggegevens van de gebruiker (inclusief de inlogstatus) die PayPal beheert niet met u, tenzij de gebruiker erin heeft toegestemd dat we deze informatie aan u openbaar maken.Dit kan ook een 'automatische incasso' zijn in de zin van de verordening, wat betekent dat de klant (u) iemand anders (ontvanger) toestaat om de rekeningprovider (PayPal) opdracht te geven om geld over te maken van de rekening van de klant (u) naar de betreffende.Als u PayPal-software gebruikt, zoals een API, toolkit voor ontwikkelaars of andere softwaretoepassing, die software van onze serviceproviders kan bevatten of met software, systemen of services van onze serviceproviders kan zijn geïntegreerd die u heeft gedownload naar of anderszins via uw computer, apparaat of een.Toegangsrechten in het algemeen.U moet vervolgens inloggen op uw rekening en het viercijferige nummer invoeren dat wordt weergegeven op uw creditcardafschrift en is gekoppeld aan het creditcardbevestigingsbedrag (zie Schema 1).PayPal geeft dit geld vrij volgens de instructie die u (of de entiteit die u heeft toegestaan om namens u op te treden overeenkomstig paragraaf.9a) geeft aan PayPal, behoudens de rest van deze Overeenkomst."PayPal-website(s betekent elke URL, zoals, waarmee we de Services aan u leveren.10.5 Vastgehouden betaling U gaat ermee akkoord dat zowel in het geval dat: u een betaling ontvangt waarvoor een transactierisico geldt; of er een groter dan gewenste mate van risico of blootstelling is gekoppeld aan uw rekening (gebaseerd op de gegevens die op het relevante.Meer informatie over het proces voor het bevestigen van de bankrekening vindt u in de Hulp van PayPal op de PayPal-website.3.7 Geen voorkeursbetaalbron geselecteerd/beschikbaar?

Zoek de toepasselijke kosten voor privétransacties (derde kolom).
5.4 PayPal en uw klanten.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap